2021-11-21 19:50:00

Djeca Viškova djeci OŠ Mate Lovraka Petrinja
"Djeca djeci" međunarodna je likovna kolonija koju organizira Kiparska udruga "Mato Tijardović - Viškovo", a značajna je po izradi reljefa i skulptura koje se humanitarno doniraju. 6. kolonija ove je godine održana od 19. do 24. srpnja u Liscu.
"Djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi izrađivali su reljefe i skulpture u drvetu kruške, lipe, crnike, trešnje..., a sve nastale radove odlučili smo donirati vašoj Osnovnoj školi Mate Lovraka Petrinja - istaknuo je Rajko Srok, voditelj kolonije.
Realizaciju projekta pomogli su: Primorsko-goranskoa županija, općine Viškovo i Klana, Elektro Vukelić, Univerzal Lisac, Mesnica Klana, Arsen Horst - Marčelji i Miljenko Kalčić - Lisac.
Donaciju je u Viškovu preuzela ravnateljica Ankica Krnjajić Magdić, a vrijedni radovi izloženi su u holu naše škole.

Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja