2019-06-28 12:19:17

Način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020.

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020., a Sisačko-moslavačka županija je donijela Odluku o načinu realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. Sukladno prije navedenim odlukama u OŠ Mate Lovraka Petrinja u školskoj godini 2019./2020. u primjeni će biti sljedeći školski kalendar.


Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja